skip to Main Content

Doordat in de boomgaard hoogstammen, halfstammen en laagstammen aanwezig zijn, is de historie van de fruitteelt waarneembaar. Oorspronkelijk is de dorpsboomgaard een hoogstam boomgaard geweest, maar door de vorige eeuw heen zijn veel hoogstammen vervangen door laag- en halfstammen.

Op de ±9.550 m² (bijna 1 hectare) van de boomgaard zijn met name in de gedeeltes met half- en laagstammen (te) veel bomen aanwezig. Doordat er aan het einde van de vorige eeuw en aan het begin van de 21e eeuw gedurende 15 tot 20 jaar geen onderhoud aan de boomgaard meer heeft plaats gevonden, verkeren er bomen in slechte staat. Om deze bomen weer gezonder te maken, wordt er met veel aandacht gesnoeid.

Sommige bomen zijn echter reeds uitgevallen of ziek en zullen gekapt moeten worden. Daarnaast noopt de dichtheid van met name de gedeeltes met halfstammen tot rooien zodat er weer meer “licht en lucht” in de boomgaard komt. Op de open plekken die hierbij ontstaan of al aanwezig zijn, zullen waar mogelijk oude en streekeigen hoogstam rassen aangeplant worden zodat het historische karakter van de boomgaard versterkt wordt. De nadruk ligt hierbij niet op de kwantiteit, maar vooral de kwaliteit van de bomen.

Aantal bomen

Stand augustus 2017:  381 stuks

  • 87 hoogstammen;
  • 267 halfstammen;
  • 26 laagstammen;
  • 1 loofboom (Es): onze “pauze”boom.

Rassen

Appelbomen (304 bomen, 11 rassen)

Cox’s Orange Pippin: bestaand 9 st., 1x hoogstam, nieuw aangeplant op 14-11-2015;
Glorie van Holland: 1x hoogstam, nieuw aangeplant op 14-11-2015;
Golden Delicious: bestaand, 10 (4+6) rijen nabij de Leegstraat en achter de kerk;
Haneman: 2x hoogstam, 1x nieuw aangeplant op 14-11-2015 (“eerste boom”) achter de kerk en 1x nieuw aangeplant op 26-11-2016 tegenover Gasterij de Arend;
James Grieve: bestaand, 5(1+4) rijen nabij de Leegstraat;
Notarisappel: bestaand, achter de kerk en 1x hoogstam, nieuw aangeplant op 14-11-2015;
Rode Boskoop (rode goudreinet): bestaand, diverse rijen achter de kerk en nieuw aangeplant in een rij van 5 stuks. 1x hoogstam aangeplant op 14-11-2015 en 4x hoogstam aangeplant op 03-12-2016;
Rode Mantet: bestaand, appelgaard tegenover Gasterij de Arend;
Zoete Oranje: 1x hoogstam, nieuw aangeplant op 14-11-2015;
Zoete paradijs: bestaand, hoogstam, achter de kerk;
Nader te bepalen: bestaand, 2 rijen.

Perenbomen (62 bomen, 8 rassen)

Bonne Louise d’Avranches: bestaand, perengaard voor boerderij);
Beurré de Mérode (Doyenné de Mérode): 1x hoogstam, nieuw aangeplant (vervanging) op 03-12-2016;
Charneux (Légipont): bestaand, 1 rij naast het kerkpad en 1x hoogstam, nieuw aangeplant op 14-11-2015;
Clapp’s Favourite: 1x hoogstam, nieuw aangeplant (vervanging) op 03-12-2016;
Comtesse de Paris: bestaand, achter de kerk;
Conference: bestaand, 1x hoogstam achter de kerk;
Gieser Wildeman: 1x hoogstam, nieuw aangeplant op 14-11-2015;
Juttepeer: 1x hoogstam, nieuw aangeplant op 14-11-2015;

Pruimenbomen (14 bomen, 7 rassen)

Allen te vinden in de pruimenhoek aan de Leegstaat.

Czar: 2x hoogstam, nieuw aangeplant op 03-12-2016;
Early Prolific (Eldense blauwe): 2x hoogstam, nieuw aangeplant op 03-12-2016;
Hauszwetsche: 1x hoogstam, nieuw aangeplant op 03-12-2016;
Mirabelle de Nancy: 1x hoogstam, nieuw aangeplant op 03-12-2016;
Monsieur Hatif: 1x hoogstam, nieuw aangeplant op 03-12-2016;
Opal: 5x bestaand en 1x nieuw aangeplant. Nieuwe hoogstam aangeplant op 03-12-2016;
Victoria: 1x hoogstam, nieuw aangeplant op 03-12-2016.

Eerste boom

– Haneman (een oud en in Winssen ontwikkeld appelras), hoogstam;
– Aangeplant op 14 november 2015 door wethouder Piet de Klein, José Blom (bestuurslid van Stichting Landschapsbeheer Gelderland) en pastoor Bertus Visschedijk;
– Geschonken door de vrijwilligers van Dorpsboomgaard ’t Groene Hart Winssen.

Back To Top