skip to Main Content

Dorpsboomgaard ’t Groene Hart Winssen is een klassiek voorbeeld van een oude boomgaard bij een kerk. In de boomgaard zie je de historie van de fruitteelt. Zo zijn er nog hoogstammen maar ook halfstammen en laagstammen.

Ons doel

Stichting Dorpsboomgaard ’t Groene Hart Winssen heeft als doel: het behouden en onderhouden van de historische boomgaard bij de Sint Antonius van Paduakerk in Winssen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Naast het behouden en onderhouden van het groene hart van Winssen, streven we er in overleg met alle betrokken partijen naar om de boomgaard steeds vaker “open” te stellen en toegankelijker te maken voor de gemeenschap.

In de statuten van de stichting is het volgende opgenomen:

 1. De stichting heeft als doel het behouden en onderhouden van de historische boomgaard bij de Sint Antonius van Paduakerk in Winssen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verzorgen van klein onderhoud gedurende de zomer, groot onderhoud in de winter en nieuwe aanplant in het najaar. Het organiseren van diverse activiteiten in de boomgaard voor de gemeenschap, zoals een dorpspicknick, boomplantdag, oogstfeest, educatieprojecten en dergelijke.

Werkzaamheden

Eind 2015 zijn we gestart met een “grootonderhoudronde” om het achterstallig onderhoud in de boomgaard weg te werken. Tegenwoordig richten we ons met name op het fraaier en gezond(er) maken en houden van de boomgaard. De volgende werkzaamheden keren hierbij jaarlijks terug:

 • “Wintersnoei”: onderhoud snoeiwerk, vormsnoei, verwijderen dode en/of zieke takken;
 • “Zomersnoei”: o.a. verwijderen van waterlot, hangende en zware takken;
 • Aanplanten van nieuwe hoogstam fruitbomen;
 • Onderhoud van de nieuwe aanplant: vormsnoei , water geven in droge perioden etc.
 • Onderhoud van de ondergroei en graslanden d.m.v. (segment)maaien van de boomgaard (m.b.v. tractor, bosmaaier etc.).
  Gedurende een groot deel van het jaar worden we hierbij geholpen door schapen.
 • Onderhouden van de meidoornhaag (opschonen, snoeien, “leggen” van de haag);
 • Onderhouden en snoeien van de combinatiehaag van beuk en liguster;
 • “Pluk en pers”: Aan het einde van de zomer en begin van het najaar wordt het fruit geplukt en tot sap geperst.
  Het sap wordt in pakken verkocht en de opbrengsten hiervan komen volledig ten goede van de boomgaard;

Naast deze steeds weer terugkomende (onderhoud)werkzaamheden, houden we ons ook met zaken bezig die de uitstraling, bekendheid en de mogelijkheden van de boomgaard vergroten:

 • Organiseren van Bloesemfestival Bloei samen met Gasterij de Arend (1x per jaar);
 • Werkzaamheden als het plaatsen van bijvoorbeeld poorten, vervangen van hekwerken, aanplanten van nieuwe streekgebonden hagen e.d.

Resultaten

resultaten

Werkresultaten 2015
25-06-2015 – Informatieavond in de Paulus: aanmelding van de eerste 15 vrijwilligers;
Najaar 2015 – Afronding vierdaagse cursus van Stichting Landschapsbeheer Gelderland;
Eind 2015 – Groot onderhoud van 224 bomen;
14-11-2015 – Feestelijke aanplant “eerste boom” Haneman en 10 andere hoogstammen.

Werkresultaten 2016

21-09-2016 – Organisatie eerste infoavond Levend Landschap Winssen samen met SLG;
29-09-2016 – De dorpsboomgaard op TV in uitzending “Hallo Nederland”, Omroep MAX;
12-10-2016 – Ideeënavond en startsein Levend Landschap Winssen samen met SLG;
29-10-2016 – Workshop “heggen leggen” met vrijwilligers van Maasheggen;
11-11-2016 – Oprichting Stichting Dorpsboomgaard ’t Groene Hart Winssen;
26-11-2016 – Klusdag in de gaard. De volgende werkzaamheden hebben plaats gevonden:
– Plaatsing van oude smeedijzeren poort tegenover Gasterij de Arend;
– 1 hoogstam Haneman aangeplant tegenover Gasterij de Arend;
– Dode en zieke pruimenbomen (Opal) gekapt en stronken verwijderd.
03-12-2016 – Plantdag in de gaard. De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd:
– 9 hoogstam pruimenbomen aangeplant in de “pruimenhoek”;
– 4 Rode Boskoop (appel, goudreinet) hoogstammen aangeplant;
– 1 Clapp’s Favourite en 1 Beurré de Mérode aangeplant (vervanging);
– Aanleg insectenhotel;
– Plaatsing palen en dubbele poort i.v.m. verbetering toegankelijkheid.
Najaar 2016 – Plukken en persen van zoveel mogelijk fruit;
Geheel 2016 – Gedurende 2016 zijn de volgende (onderhoud)werkzaamheden uitgevoerd:
– Onkruidvrij maken, onderhouden en snoeien van 157 m meidoornhaag;
– Snoeien van de 25 meter lange liguster-beukenhaag;
– Winter- en zomersnoei van 368 fruitbomen in de boomgaard;
– Onderhoud van de ondergroei en graslanden (1 hectare).
Liters sap 2016 – 474 (158 pakken van 3 liter)

Werkresultaten 2017
17-03-2017 – Uilenkast geplaatst in de gaard (eerste steenuilen zijn in juni 2017 geboren);
15-05-2017 – Eerste Bloesemfestival Bloei in de boomgaard;
08-07-2016 – Determinatie van bestaande bomen (rassen) door Piet Janssen;
Najaar 2017 – Plukken en persen van zoveel mogelijk fruit;
Geheel 2017 – Gedurende 2017 zijn de volgende (onderhoud)werkzaamheden uitgevoerd:
– Onkruidvrij maken, onderhouden en snoeien van 157 m meidoornhaag;
– Snoeien van de 25 meter lange liguster-beukenhaag;
– Winter- en zomersnoei van alle 380 fruitbomen in de boomgaard;
– Onderhoud van de ondergroei en graslanden (1 hectare).
Liters sap 2017 – ???

Werkdagen

Het werk in de boomgaard ligt nooit stil en er is eigenlijk altijd wel wat te doen. Onze werkzaamheden vinden echter altijd plaats in een gezellige en ongedwongen sfeer. We “werken” op woensdagavond (in de zomer) en zaterdagochtend (gedurende het hele jaar) in de boomgaard. Samen genieten van een kopje koffie met zelf gebakken taart van fruit uit eigen gaard aan onze door Tuin & Groenverzorging Bruisten BV en Toon Lamers geschonken picknicktafels hoort hier zeker bij. En ook het afsluiten van een zomerse werkavond met een hapje en drankje rondom een vuurtje mag niet ontbreken!

Bent u graag buiten bezig, spreekt ons verhaal, de onderhoudswerkzaamheden, de gezellige sfeer of de dorpsboomgaard an sich u aan? Kom dan gerust een keer een kijkje nemen op woensdagavond of zaterdagochtend of neem contact op. We kunnen uw hulp goed gebruiken!

Back To Top